Co warto wiedzieć o leczeniu katarakty?

0
Co warto wiedzieć o leczeniu katarakty?

Czym jest zaćma? Zaćma jest chorobą oczu, która powoduje zmętnienie soczewki, co prowadzi do pogorszenia widzenia. Soczewka to przezroczysty element oka, który pomaga skupiać światło na siatkówce, umożliwiając widzenie. W zaćmie soczewka traci swoją przezroczystość, co prowadzi do zaburzenia widzenia. W tym artykule podpowiemy, jakie są sposoby leczenia tej choroby.

Jakie są objawy zaćmy? Objawy zaćmy obejmują m.in.:

 • zamglenie widzenia, jakby widziano przez matowe szkło;
 • trudność w odczytywaniu tekstu lub rozpoznawaniu twarzy;
 • utrudniony widok w nocy lub przy słabym oświetleniu;
 • zmniejszenie jasności i nasycenia kolorów;
 • pojawienie się podwójnego widzenia;
 • uczucie, jakby w oku znajdował się ciało obce.

Jakie są przyczyny zaćmy? Zaćma może mieć różne przyczyny, m.in.:

 • starzenie się organizmu – większość przypadków zaćmy dotyczy osób starszych;
 • urazy oka;
 • choroby oczu, np. jaskra;
 • choroby układowe, np. cukrzyca;
 • długotrwałe stosowanie niektórych leków.

Dlaczego ważne jest leczenie zaćmy? Leczenie zaćmy jest ważne, ponieważ zaćma może prowadzić do znacznego pogorszenia jakości życia, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitej utraty wzroku. Dlatego wczesna diagnoza i leczenie zaćmy są kluczowe dla utrzymania dobrego zdrowia oczu i zapobiegania trudnym konsekwencjom tej choroby.

Sposoby leczenia zaćmy:

Leczenie farmakologiczne

 1. Krople do oczu W niektórych przypadkach lekarz może przepisać pacjentowi krople do oczu, które pomogą zredukować objawy zaćmy. Krople te często zawierają składniki, które pomagają rozszerzyć źrenice i poprawić przepływ krwi przez oczy.

 2. Leki doustne W przypadku niektórych rodzajów zaćmy, takiej jak np. cukrzycowa, leki doustne mogą pomóc w poprawie widzenia. Leki te często zawierają przeciwutleniacze i witaminy, które wspierają zdrowie oczu.

 3. Inne leki Istnieją również inne leki, które mogą pomóc w leczeniu zaćmy, np. antyoksydanty, kortykosteroidy, inhibitory enzymu proteazy i kwasy tłuszczowe omega-3.

Leczenie operacyjne

 1. Fakoemulsyfikacja z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej Najczęściej stosowaną metodą leczenia zaćmy jest fakoemulsyfikacja z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej. Procedura ta polega na usunięciu zmętniałej soczewki i zastąpieniu jej sztuczną soczewką. Operacja jest wykonywana przez nacięcie w gałce ocznej, do którego wprowadza się ultradźwięki, które rozbijają zmętniałą soczewkę. Następnie usuwa się ją i wszczepia soczewkę wewnątrzgałkową.

 2. Ekstrakcja jądra soczewki Inną metodą leczenia zaćmy jest ekstrakcja jądra soczewki. Ta metoda polega na usunięciu jedynie zmętniałego jądra soczewki, pozostawiając w obrębie oka resztę soczewki. W wyniku tego zabiegu pacjent może odzyskać część swojego naturalnego widzenia.

 3. Inne metody operacyjne Istnieją również inne metody operacyjne, które mogą być stosowane w przypadku niektórych rodzajów zaćmy. Należą do nich np. implantacja soczewki kontaktowej lub założenie sztucznej źrenicy. Jednakże, większość lekarzy zaleca fakoemulsyfikację jako najbezpieczniejszą i najskuteczniejszą metodę leczenia zaćmy.

Kto powinien być leczony operacyjnie?

Kiedy operacja jest konieczna? Operacja zaćmy jest konieczna, gdy zaćma utrudnia codzienne funkcjonowanie pacjenta i wpływa na jakość jego życia. Objawy zaćmy, takie jak utrudnione widzenie, blaski, odblaski, pogorszenie ostrości widzenia, mogą negatywnie wpływać na jakość życia pacjenta i utrudniać wykonywanie podstawowych czynności, takich jak czytanie, prowadzenie samochodu czy praca.

Kto może skorzystać z zabiegu? Operacja zaćmy może być przeprowadzona u większości pacjentów, u których diagnozuje się zaćmę i która znacznie wpływa na ich jakość życia. W zależności od stanu zdrowia pacjenta, jego wieku i ogólnej kondycji, lekarz podejmie decyzję, czy operacja jest bezpieczna i zalecana. Często operację wykonuje się u pacjentów w wieku powyżej 60 lat, ale nie ma ograniczeń wiekowych, które uniemożliwiałyby przeprowadzenie zabiegu. Przed zabiegiem lekarz przeprowadza badanie okulistyczne, aby ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta i określić, czy operacja jest bezpieczna dla niego. Właśnie taka procedura obowiązuje w klinice Provisus – aby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę https://zacma-nfz.pl/

Przygotowanie do zabiegu operacyjnego

Badania przedoperacyjne Przed operacją zaćmy pacjent musi przejść szereg badań, aby lekarz mógł określić, czy jest odpowiedni do zabiegu. Badania te obejmują badanie okulistyczne, badanie krwi, EKG, badanie ogólne stanu zdrowia i inne badania diagnostyczne. Lekarz na podstawie wyników badań oceni, czy pacjent jest zdolny do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego i jakie są ryzyka związane z operacją.

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu Wskazaniami do zabiegu operacyjnego są przede wszystkim objawy zaćmy, które utrudniają codzienne funkcjonowanie pacjenta. Przeciwwskazaniami do zabiegu są choroby ogólnoustrojowe, takie jak choroby układu krążenia czy cukrzyca, które mogą zwiększać ryzyko powikłań pooperacyjnych.

Postępowanie przed i po operacji Przed operacją pacjent powinien stosować się do zaleceń lekarza, które obejmują m.in. zastosowanie odpowiednich kropli do oczu, a także zaprzestanie stosowania niektórych leków, które mogą wpływać na proces gojenia się pooperacyjnego. Po operacji pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego i zacząć stosować krople do oczu, które przepisze mu lekarz. W okresie rekonwalescencji pacjent powinien unikać zanieczyszczeń i przestrzegać zasad higieny oka, a także uczestniczyć w kontrolnych wizytach u okulisty, aby monitorować proces gojenia się i ocenić wyniki operacji.

Najważniejsze informacje o leczeniu zaćmy Zaćma jest chorobą oczu, która może prowadzić do trudności w codziennym życiu i w końcu do utraty wzroku. Istnieją dwa główne sposoby leczenia zaćmy: farmakologiczne i operacyjne. Leczenie farmakologiczne polega na stosowaniu kropli do oczu i innych leków, które mogą pomóc zmniejszyć objawy zaćmy. Leczenie operacyjne polega na usunięciu zmętniałej soczewki oka i wszczepieniu sztucznej soczewki w jej miejsce.

Co należy wiedzieć przed podjęciem decyzji o leczeniu? Przed podjęciem decyzji o leczeniu zaćmy pacjent powinien skonsultować się z lekarzem i dokładnie przejść przez proces diagnostyczny. Lekarz powinien dokładnie omówić z pacjentem różne opcje leczenia, a także wskazać ryzyka i korzyści związane z każdą metodą. Pacjent powinien również pamiętać o konieczności przestrzegania zaleceń lekarza przed i po operacji.

Jakie są dalsze kroki po leczeniu zaćmy? Po leczeniu zaćmy pacjent powinien regularnie odwiedzać okulistę i uczestniczyć w kontrolnych wizytach, aby monitorować proces gojenia się i ocenić wyniki operacji. Pacjent powinien również unikać zanieczyszczeń i przestrzegać zasad higieny oka, a także stosować krople do oczu zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.